Obsługa firmy

Cennik

Każdy z naszych Klientów traktowany jest indywidualnie. Wysokość ceny usługi zależna jest od wielu czynników, takich jak: forma prawna jednostki, specyfika prowadzonej działalności gospodarczej, liczba pracowników, wielkość firmy, ilość dokumentów księgowych itp. Poniżej prezentujemy orientacyjny cennik obsługi księgowej i kadrowo-płacowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem rachunkowym Profit. Wszystkie dane telefoniczne i adresowe są dostępne w zakładce KONTAKT.

  1. Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – od 99 złotych netto.1
  2. Prowadzenie Ksiąg Handlowych – od 999 złotych netto. 1
  3. Prowadzenie kadr i płac – od 49 złotych netto za jednego pracownika (zleceniobiorcy). 1
  4. Prowadzenie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska oraz wysokość tych opłat. Art. 286 ust. 1 i 1b ustawy Prawo ochrony środowiska – 10 złotych netto. 1
  5. Wyprowadzanie i uzgadnianie sald sprzed 2011 roku – 20 złotych netto za godzinę pracy.

Cena za jeden miesiąc.